shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0432.618.812
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 december 1987
Begindatum:17 december 1987
Naam:SAFRAN AERO BOOSTERS
Naam in het Frans, sinds 19 mei 2016
Adres van de zetel: Route de Liers 121 Stratenplan
4041 Herstal
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 17 december 1987
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Vrijstelling niet - KMO
Sinds 20 maart 2009
Vrijstelling
Sinds 20 maart 2009
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1988
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  30.300  -  Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  30.300 -  Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 54.889.224 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0444.140.135   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 5 juni 1991
0427.603.219   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 23 juli 1993
0428.562.331   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 23 juli 1993
0430.169.363   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 23 juli 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0427.603.219   sinds 23 juli 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0428.562.331   sinds 23 juli 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0430.169.363   sinds 23 juli 1993
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug