shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0434.709.854
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 juni 1988
Begindatum:23 juni 1988
Naam:KRISMAR STABLES
Naam in het Nederlands, sinds 18 september 2007
Adres van de zetel: Bruggesteenweg 28 Stratenplan
8755 Ruiselede
Sinds 3 januari 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 september 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Callewaert ,  Kris  Sinds 17 september 2007
Bestuurder Goemaere ,  Katrien  Sinds 17 september 2007
Gedelegeerd bestuurder Callewaert ,  Kris  Sinds 17 september 2007
Gedelegeerd bestuurder Goemaere ,  Katrien  Sinds 17 september 2007
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 december 2007
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 11 februari 2008
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.232  -  Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 8 februari 2016
BTW 2008  96.093  -  Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten
Sinds 8 februari 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  01.620 -  Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
Sinds 11 februari 2008
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug