shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0439.849.666
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 december 1989
Begindatum:28 december 1989
Naam:MEDIAHUIS
Naam in het Nederlands, sinds 28 oktober 2013
Adres van de zetel: Katwilgweg 2
2050 Antwerpen
Sinds 1 januari 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 december 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 26 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1991
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  58.130  -  Uitgeverijen van kranten
Sinds 1 november 2013
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 31 juli 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  58.130 -  Uitgeverijen van kranten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 73.617.998,61 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0404.789.512 (CONCENTRA MEDIA REGIE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 19 juni 2014
0439.477.801 (CONCENTRA CLASSIFIEDS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 19 juni 2014
0466.742.521 (CONCENTRA DIGITALE EN MOBIELE MEDIA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 19 juni 2014
0553.549.997 (CORELIO MEDIAHUIS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 11 september 2014
0432.118.172 (CONCENTRA PRINTING SERVICES)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 26 oktober 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0432.118.172 (CONCENTRA PRINTING SERVICES)   sinds 26 oktober 1993
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug