shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0442.204.093
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 september 1990
Begindatum:21 september 1990
Maatschappelijke Naam:VANDEPUTTE SAFETY INTERNATIONAL
Benaming in het Nederlands, sinds 18 december 2003
Adres van de maatschappelijke zetel: Binnensteenweg 160 Stratenplan
2530 Boechout
Sinds 17 januari 1997
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 21 september 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Roscam ,  Bart  Sinds 1 september 2016
Bestuurder Vandeputte ,  Dirk  Sinds 4 oktober 2001
Bestuurder Vandeputte ,  Stefan  Sinds 4 oktober 2001
Gedelegeerd bestuurder Vandeputte ,  Dirk  Sinds 4 oktober 2001
Gedelegeerd bestuurder Vandeputte ,  Stefan  Sinds 4 oktober 2001
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1997
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1992
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 12 april 2016
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 12 april 2016
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 12 april 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  70.100 -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 2.666.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug