shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0444.347.496
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 juni 2014
Begindatum:5 juni 1991
Naam:DEGELEK
Naam in het Nederlands, sinds 3 mei 2002
Adres van de zetel: Vlasmolenstraat(Heu) 46 Stratenplan
8501 Kortrijk
Sinds 6 oktober 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 5 juni 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Delatter ,  Frederique  (0524.789.004)   Sinds 1 juli 2013
Zaakvoerder 0524.789.004   Sinds 31 maart 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 oktober 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 20 oktober 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2006
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 20 oktober 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 oktober 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 27.116 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug