shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0455.294.937
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 mei 1995
Begindatum:31 mei 1995
Naam:MOLIERE ET COMPAGNIE
Naam in het Frans, sinds 31 mei 1995
Adres van de zetel: Boulevard Joseph Tirou 68 Stratenplan
6000 Charleroi
Sinds 4 januari 1997
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 31 mei 1995
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Bisarello ,  Serge  Sinds 23 oktober 2017
Bestuurder Labye ,  Etienne  Sinds 1 april 2016
Bestuurder Labye ,  Monique  Sinds 1 april 2016
Bestuurder Labye ,  Thérèse  Sinds 8 juni 1995
Gedelegeerd bestuurder Labye ,  Thérèse  Sinds 8 juni 1995
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1996
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 1995
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.620  -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  47.610 -  Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 120.000 EUR
Jaarvergadering oktober
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
0424.724.693   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 januari 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0424.724.693   sinds 24 januari 1996
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug