shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0459.017.361
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 oktober 1996
Begindatum:16 oktober 1996
Naam:PHILIPPE WERY
Naam in het Frans, sinds 11 oktober 1996
Adres van de zetel: Rue des Broucks(OM) 73 Stratenplan
4252 Geer
Sinds 20 maart 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 11 oktober 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Garagehouder hersteller
Sinds 5 november 1996
 
Handelaar in tweedehandse autovoertuigen
Sinds 5 november 1996
 
Carrossier-hersteller
Sinds 5 november 1996
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 november 1996
 
Detail handel
Sinds 5 november 1996
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 24 april 2006
Onderworpen aan BTW
Sinds 22 november 1996
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 25 april 2009
BTW 2008  77.310  -  Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  47.591 -  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.592 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug