shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0543.307.391
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 december 2013
Begindatum:16 december 2013
Naam:Agentschap Integratie en Inburgering
Naam in het Nederlands, sinds 12 december 2013
Adres van de zetel: Havenlaan 86C Stratenplan  bus 212
1000 Brussel
Sinds 4 september 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Private stichting
Sinds 12 december 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 82  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 18 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2014
Aanbestedende overheid
Sinds 12 december 2013
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  88.999 -  Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.
Sinds 1 april 2014
 
 
Financiële gegevens
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0870.767.119   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 september 2015
0871.899.940   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 september 2015
0874.668.301   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 september 2015
0874.713.138   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 september 2015
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug