shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0547.945.971
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 16 juli 2019
Begindatum:11 maart 2014
Naam:SHS Antwerp Aviation
Naam in het Nederlands, sinds 17 augustus 2016
Adres van de zetel: Mechelsesteenweg 64 Stratenplan
2018 Antwerpen
Sinds 31 augustus 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 17 augustus 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vereffenaar Steverlynck ,  Youri  Sinds 31 augustus 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Vermeersch ,  Nathalie  Sinds 16 juli 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 september 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 april 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 april 2014
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 6.630.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug