shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0549.798.176
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 maart 2014
Begindatum:28 maart 2014
Naam:TRANSFORMING TALENT
Naam in het Frans, sinds 28 maart 2014
Adres van de zetel: Maria Groeninckx-De Maylaan 74 Stratenplan
1070 Anderlecht
Sinds 28 maart 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
teresz.nehra@skynet.beSinds 9 december 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 maart 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Kreusch ,  Jean  Sinds 28 maart 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 mei 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 15 april 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 mei 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 april 2014
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 15 april 2014
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 maart 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2014
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug