shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0633.764.445
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 juli 2015
Begindatum:13 juli 2015
Maatschappelijke Naam:NEWREAL
Benaming in het Frans, sinds 13 juli 2015
Adres van de maatschappelijke zetel: Jetsesteenweg 376 Stratenplan
1081 Koekelberg
Sinds 17 april 2018
Telefoonnummer:
023183862 Sinds 17 april 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
account@newreal.beSinds 17 april 2018
Webadres:
http://www.newreal.be Sinds 17 april 2018
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 13 juli 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Mols ,  Eric  Sinds 13 juli 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 juli 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 13 juli 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 juli 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 13 juli 2015
BTW 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 13 juli 2015
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 13 juli 2015
BTW 2008  74.300  -  Vertalers en tolken
Sinds 13 juli 2015
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 13 juli 2015
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 juli 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug