shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0655.679.121
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 mei 2016
Begindatum:26 mei 2016
Naam:CDA SCHILDERWERKEN
Naam in het Nederlands, sinds 13 juli 2021
Adres van de zetel: Tweemontstraat 66-70 Stratenplan
2100 Antwerpen
Sinds 13 juli 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 13 juli 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (1) Mallouk ,  Ismail  Sinds 26 mei 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2016
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 1 december 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 januari 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 1 december 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2016
Erkenning als aannemer van werken
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 oktober 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.341 -  Schilderen van gebouwen
Sinds 2 januari 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 mei 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Statutendatabank en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) - COSTA
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 mei 2019 gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug