shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0655.703.469
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 mei 2016
Begindatum:27 mei 2016
Naam:Aviation Investment Holding
Naam in het Frans, sinds 27 mei 2016
Afkorting: Avia Invest
Naam in het Frans, sinds 27 mei 2016
Adres van de zetel: Ruelle Gare de Basse-Wavre 13 Stratenplan  bus 1
1300 Wavre
Sinds 26 juli 2018

Doorgehaald adres sinds 1 februari 2020(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 27 mei 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder ABRAMOV ,  BORIS  Sinds 1 april 2018
Bestuurder Rautio ,  Mikko  Sinds 28 februari 2018
Bestuurder SUMCHENKO ,  ALEXEY  Sinds 27 mei 2016
Bestuurder Yip ,  Yat  Sinds 27 mei 2016
Gedelegeerd bestuurder SUMCHENKO ,  ALEXEY  Sinds 27 mei 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 15 augustus 2016
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 10.300.000 EUR
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 mei 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug