shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0669.921.491
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 januari 2017
Begindatum:24 januari 2017
Naam:ACE Belgium Freighters
Naam in het Frans, sinds 1 juni 2018
Afkorting: ACE - Cargo
Naam in het Frans, sinds 24 januari 2017
Adres van de zetel: Rue de l'Aéroport 58 Stratenplan  bus 9
4460 Grâce-Hollogne
Sinds 1 juni 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 24 januari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Degen ,  Jean-Christophe  Sinds 24 januari 2017
Bestuurder Henet ,  Didier  Sinds 24 januari 2017
Bestuurder Wouters ,  Maria  Sinds 24 januari 2017
Gedelegeerd bestuurder Heffetz ,  Eshel  Sinds 24 januari 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 maart 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 december 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 maart 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.140  -  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Sinds 24 januari 2017
BTW 2008  33.160  -  Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen
Sinds 24 januari 2017
BTW 2008  51.210  -  Goederenvervoer door de lucht
Sinds 24 januari 2017
BTW 2008  51.220  -  Ruimtevaart
Sinds 24 januari 2017
BTW 2008  77.350  -  Verhuur en lease van luchtvaartuigen
Sinds 24 januari 2017
BTW 2008  85.532  -  Vlieg- en vaaronderricht
Sinds 24 januari 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  52.290 -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 1 december 2017
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 64.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 januari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug