shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0670.898.916
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 februari 2017
Begindatum:9 februari 2017
Naam:pour écrire la liberté
Naam in het Frans, sinds 9 februari 2017
Adres van de zetel: Avenue des Dessus de Lives(LO) 2 Stratenplan
5101 Namur
Sinds 27 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk
Sinds 9 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 maart 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 11 augustus 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 9 februari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkende Coöperatieve Vennootschap
Sinds 1 februari 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 maart 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  58.140  -  Uitgeverijen van tijdschriften
Sinds 9 februari 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  58.140 -  Uitgeverijen van tijdschriften
Sinds 11 augustus 2017
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 40.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 februari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug