shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0680.859.133
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 september 2017
Begindatum:8 september 2017
Naam:Alti Flora
Naam in het Nederlands, sinds 8 september 2017
Adres van de zetel: Bellestraat(West) 45
8954 Heuvelland
Sinds 8 september 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 september 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Singier ,  Sylvie  Sinds 8 september 2017
Zaakvoerder (2) Turck ,  Johan  Sinds 8 september 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 november 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 25 september 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 18 september 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 november 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.761  -  Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 18 september 2017
Btw 2008  47.210  -  Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
Sinds 18 september 2017
Btw 2008  47.762  -  Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels
Sinds 18 september 2017
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 18 september 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  47.761 -  Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 25 september 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 31 augustus
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 september 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 augustus 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug