shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0685.650.933
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 december 2017
Begindatum:5 december 2017
Naam:HAPPY CORPORATE
Naam in het Frans, sinds 5 december 2017
Adres van de zetel: Fond des Vaux 2 Stratenplan
4190 Ferrières
Sinds 5 december 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 december 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Preud'homme ,  Marie  Sinds 5 december 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 januari 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 5 december 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 januari 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  96.099  -  Overige persoonlijke diensten
Sinds 2 maart 2018
BTW 2008  85.510  -  Sport- en recreatieonderwijs
Sinds 2 maart 2018
BTW 2008  86.909  -  Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
Sinds 2 maart 2018
BTW 2008  96.040  -  Sauna's, solaria, baden enz.
Sinds 25 augustus 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 december 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug