shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0689.804.117
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 februari 2018
Begindatum:5 februari 2018
Naam:EVENTS-FACTORY
Naam in het Frans, sinds 5 februari 2018
Adres van de zetel: Wooz 12 Stratenplan
4831 Limbourg
Sinds 5 februari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 februari 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Livet ,  Michel  (0476.899.807)   Sinds 5 februari 2018
Zaakvoerder (2)0476.899.807   Sinds 5 februari 2018
Zaakvoerder (2) Livet ,  Michel  Sinds 5 februari 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 februari 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 2 mei 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 5 februari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 februari 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 5 februari 2018
BTW 2008  77.210  -  Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
Sinds 5 februari 2018
BTW 2008  77.393  -  Verhuur en lease van caravans en motorhomes
Sinds 5 februari 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  93.299 -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 2 mei 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 februari 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug