shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0699.764.829
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 juli 2018
Begindatum:9 juli 2018
Naam:KONINKLIJKE LIERSE SPORTKRING
Naam in het Nederlands, sinds 9 juli 2018
Afkorting: K. LIERSE S.K.
Naam in het Nederlands, sinds 9 juli 2018
Adres van de zetel: Lispersteenweg 237 Stratenplan
2500 Lier
Sinds 9 juli 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 9 juli 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  93.121  -  Activiteiten van voetbalclubs
Sinds 1 juli 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  93.121 -  Activiteiten van voetbalclubs
Sinds 1 juli 2021
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 juni 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Statutendatabank en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) - COSTA
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug