shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0715.931.363
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 december 2018
Begindatum:18 december 2018
Naam:S.A.N Inspiration
Naam in het Nederlands, sinds 18 december 2018
Adres van de zetel: Noordstraat 211 Stratenplan  bus D
9990 Maldegem
Sinds 18 december 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 18 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Marinescu ,  Sorin  Sinds 18 december 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 januari 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 18 december 2018
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 18 december 2018
BTW 2008  47.527  -  Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
Sinds 18 december 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 december 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug