shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0726.815.951
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 mei 2019
Begindatum:16 mei 2019
Naam:POHLMANN ENGINEERING
Naam in het Nederlands, sinds 16 mei 2019
Adres van de zetel: Welvaartstraat (HRT) 2/1
2200 Herentals
Sinds 16 mei 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@pohlmann.engineeringSinds 16 mei 2019
Webadres:
www.pohlmann.engineering Sinds 16 mei 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 16 mei 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0860.151.359   Sinds 16 mei 2019
Vaste vertegenwoordiger Sleurs ,  Jan  (0860.151.359)   Sinds 1 oktober 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 januari 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 juni 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 16 mei 2019
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 16 mei 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  71.121 -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 6 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 mei 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug