shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0746.530.608
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 april 2020
Begindatum:27 april 2020
Naam:Shakatopia
Naam in het Frans, sinds 27 april 2020
Afkorting: shktp
Naam in het Frans, sinds 27 april 2020
Adres van de zetel: Keizerslaan 10 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 27 april 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
team.shakatopia@gmail.comSinds 27 april 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 27 april 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0689.677.423   Sinds 27 april 2020
Bestuurder Noiret ,  Denis  Sinds 27 april 2020
Vaste vertegenwoordiger Willot ,  Fabrice  (0689.677.423)   Sinds 27 april 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 25 oktober 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 27 april 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 27 april 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  82.300 -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 25 oktober 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Statutendatabank (notariële akten) - COSTA
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug