shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0752.880.247
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 augustus 2020
Begindatum:24 augustus 2020
Naam:TEMERYS
Naam in het Frans, sinds 24 augustus 2020
Adres van de zetel: Rue de France 74
4800 Verviers
Sinds 24 augustus 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 augustus 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Gbezan ,  Ella  Sinds 24 augustus 2020
Persoon belast met dagelijks bestuur Gbezan ,  Ella  Sinds 24 augustus 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 november 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 december 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 november 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 24 augustus 2020
Btw 2008  90.029  -  Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
Sinds 24 augustus 2020
Btw 2008  90.032  -  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 24 augustus 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 augustus 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug