shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0763.965.367
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 februari 2021
Begindatum:23 februari 2021
Naam:Studio Neo
Naam in het Nederlands, sinds 23 februari 2021
Adres van de zetel: Oudehofstraat 40
2610 Antwerpen
Sinds 23 februari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 februari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Atsrimi ,  Komlanvi  Sinds 23 februari 2021
Bestuurder Geerts ,  Marjan  Sinds 23 februari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 maart 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 23 februari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 maart 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 23 februari 2021
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 23 februari 2021
Btw 2008  63.990  -  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Sinds 23 februari 2021
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 23 februari 2021
Btw 2008  74.102  -  Activiteiten van industriële designers
Sinds 23 februari 2021
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 23 februari 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  74.103 -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 4 maart 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 februari 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug