shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0764.663.470
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 maart 2021
Begindatum:4 maart 2021
Naam:OPTIMUM CLEANING
Naam in het Nederlands, sinds 4 maart 2021
Adres van de zetel: Uitbreidingstraat 66
2600 Antwerpen
Sinds 4 maart 2021

Doorgehaald adres sinds 28 juni 2023(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 4 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Finna ,  Adil  Sinds 4 maart 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 17 maart 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 10 maart 2021
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 10 maart 2021
Btw 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 10 maart 2021
Btw 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 10 maart 2021
Btw 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 10 maart 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 februari 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug