shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0808.911.011
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 juni 2019
Begindatum:15 mei 2017
Naam:Haezaerts, Kevin
Sinds 15 mei 2017
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Westhinderstraat 30   bus 102
8400 Oostende

Doorgehaald adres sinds 14 januari 2019
(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Haezaerts ,  Kevin  Sinds 15 mei 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Snauwaert ,  Miguel  Sinds 27 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 mei 2017
Vrijstelling
Sinds 18 mei 2017
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 15 mei 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 15 mei 2017
BTW 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 15 mei 2017
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug