shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0817.814.225
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 augustus 2009
Begindatum:11 augustus 2009
Maatschappelijke Naam:Goffings, Ben
Sinds 11 augustus 2009
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Langveldstraat 66
3570 Alken
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Goffings ,  Ben  Sinds 11 augustus 2009
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 september 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 11 augustus 2009
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 11 augustus 2009
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 11 augustus 2009
BTW 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 11 augustus 2009
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. Naar boven   Terug