shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0823.199.903
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 februari 2010
Begindatum:1 januari 2010
Naam:Biot, Anne
Sinds 1 januari 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Biot ,  Anne  Sinds 1 januari 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 14 april 2022
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 februari 2010
Vrijstelling
Sinds 16 februari 2010
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 18 september 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 29 juli 2022
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 14 april 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.890  -  Markt- en straathandel in andere artikelen
Sinds 14 april 2022
Btw 2008  66.220  -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 18 september 2014
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 14 april 2022
Btw 2008  90.031  -  Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
Sinds 14 april 2022
Btw 2008  90.032  -  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 18 september 2014
Btw 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 18 september 2014
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug