shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0842.496.864
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 december 2011
Begindatum:15 december 2011
Naam:MR-GROUP
Naam in het Nederlands, sinds 14 mei 2013
Adres van de zetel: Pluim(Z) 7 Stratenplan
8550 Zwevegem
Sinds 11 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 3 oktober 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Maes ,  Robin  (0685.809.497)   Sinds 1 augustus 2018
Zaakvoerder (2)0685.809.497   Sinds 1 augustus 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 februari 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 20 juni 2013
 
Elektrotechniek
Sinds 20 juni 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 6 januari 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 20 juni 2013
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 20 juni 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 februari 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 februari 2012
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 14 mei 2013
BTW 2008  93.110  -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 1 februari 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 6 januari 2014
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 december 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2012
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug