shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0844.852.875
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 april 2012
Begindatum:1 april 2012
Maatschappelijke Naam:Deville, Carine
Sinds 1 april 2012
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Rue Champinotte(LIG) 52
4254 Geer
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Deville ,  Carine  Sinds 1 april 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 april 2012
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 1 april 2012
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 april 2012
BTW 2008  78.300  -  Andere vormen van arbeidsbemiddeling
Sinds 1 april 2012
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 1 april 2012
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 april 2012
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug