shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0848.834.330
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 september 2012
Begindatum:13 september 2012
Naam:OPDORP FINANCE
Naam in het Nederlands, sinds 13 september 2012
Adres van de zetel: Goedehoopstraat 2   bus 12
2000 Antwerpen
Sinds 1 januari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 februari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 oktober 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 26 februari 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 oktober 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 juli 2018
Btw 2008  66.199  -  Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
Sinds 1 juli 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  64.200 -  Holdings
Sinds 26 februari 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0473.758.787 (ANVER)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 19 mei 2017
0426.392.501 (Prestaanlab)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2017
0479.253.838 (BIOVER II)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2017
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug