shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0862.014.551
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 december 2003
Begindatum:4 december 2003
Naam:Opdrachthoudend samenwerkingsverband Land van Aalst voor Milieu
Naam in het Nederlands, sinds 31 oktober 2003
Afkorting: ILvA
Naam in het Nederlands, sinds 31 oktober 2003
Adres van de zetel: Industrielaan 18 Stratenplan
9320 Aalst
Sinds 6 oktober 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Opdrachthoudende vereniging (Vlaams Gewest)
Sinds 31 oktober 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 16  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 13 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 oktober 2003
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2003
Werkgever RSZ-PPO
Sinds 31 oktober 2003
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 31 oktober 2003
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  38.322  -  Terugwinning van metaalafval
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  38.323  -  Terugwinning van inerte afvalstoffen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZPPO-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZPPO2008  38.110 -  Inzameling van ongevaarlijk afval
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 747.450 EUR
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug