shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0862.886.462
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 februari 2004
Begindatum:1 februari 2004
Naam:Warmerdam, Petronella
Sinds 1 februari 2004
Telefoonnummer:
016/89.08.17 Sinds 1 februari 2004(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@pallasart.beSinds 1 februari 2004(1)
Webadres:
https://www.pallasart.be Sinds 1 februari 2004(1)
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Warmerdam ,  Petronella  Sinds 1 februari 2004
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2004
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 5 juli 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  90.011  -  Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  32.123  -  Vervaardiging van sieraden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.786  -  Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug