shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0870.295.282
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 december 2004
Begindatum:1 december 2004
Maatschappelijke Naam:GEOFFROY VAN CUTSEM-Avocat
Benaming in het Frans, sinds 26 november 2004
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue du Village(LIG) 11 Stratenplan  bus A
4254 Geer
Sinds 13 juli 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Van Cutsem ,  Geoffroy  Sinds 26 november 2004
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
69.101 -  Activiteiten van advocaten
Sinds 1 januari 2008
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  69.101  -  Activiteiten van advocaten
Sinds 1 januari 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  69.101 -  Activiteiten van advocaten
Sinds 1 februari 2015
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 132.500 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug