shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0883.760.565
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 september 2006
Begindatum:26 september 2006
Maatschappelijke Naam:BUFFCHAUD
Benaming in het Frans, sinds 5 september 2006
Adres van de maatschappelijke zetel: Haachtsesteenweg 1163 Stratenplan
1140 Evere
Sinds 17 oktober 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 5 september 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Ramos Mendes ,  Paulo  Sinds 25 juni 2007
Zaakvoerder Van Grembergen ,  Patricia  Sinds 25 juni 2007
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 oktober 2006
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 16 december 2006
Onderworpen aan BTW
Sinds 19 september 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
RSZ2008  56.102 -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 januari 2008
 
Toon Activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 2.500 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. Naar boven   Terug