shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0883.760.565
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 september 2006
Begindatum:5 september 2006
Naam:BUFFCHAUD
Naam in het Frans, sinds 5 september 2006
Adres van de zetel: Haachtsesteenweg 1163 Stratenplan
1140 Evere
Sinds 17 oktober 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 5 september 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Ramos Mendes ,  Paulo  Sinds 25 juni 2007
Zaakvoerder Van Grembergen ,  Patricia  Sinds 25 juni 2007
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 oktober 2006
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 16 december 2006
Onderworpen aan BTW
Sinds 19 september 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  56.102 -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug