shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0885.965.831
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 december 2006
Begindatum:30 november 2006
Naam:BIBLIOPOLIS
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 30 november 2006
Adres van de zetel: Emile De Motlaan 23 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 15 oktober 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 30 november 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 16  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Amouzou ,  Azize  Sinds 3 oktober 2014
Zaakvoerder (2) Amouzou ,  Youssef  Sinds 3 oktober 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Leurhandel
Sinds 12 april 2016
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 april 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2007
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 12 april 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 april 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  47.620  -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  47.540  -  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  47.610  -  Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2010
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  47.610 -  Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug