shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0893.389.004
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 november 2007
Begindatum:12 november 2007
Naam:TELESON COMPONENTS
Naam in het Frans, sinds 6 november 2007
Adres van de zetel: Technologiestraat 39
1082 Sint-Agatha-Berchem
Sinds 24 september 2018
Telefoonnummer:
+3224820715 Sinds 24 september 2018(1)
Faxnummer:
+3224681553 Sinds 24 september 2018(1)
E-mail:
INFO@TELESON.BESinds 24 september 2018(1)
Webadres:
WWW.TELESON.BE Sinds 24 september 2018(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 6 november 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0879.605.304   Sinds 5 juni 2012
Bestuurder Decamp-Bonjean ,  Bernard  Sinds 6 november 2007
Bestuurder Decamp-Bonjean ,  Thibaut  Sinds 30 november 2018
Gedelegeerd bestuurder Decamp-Bonjean ,  Bernard  Sinds 6 november 2007
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 november 2007
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 november 2007
Onderworpen aan btw
Sinds 14 november 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  46.520  -  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  46.520 -  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 300.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug