shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0896.289.995
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 maart 2008
Begindatum:5 maart 2008
Naam:JEEBLE
Naam in het Nederlands, sinds 5 maart 2008
Adres van de zetel: Hendrik Kanorastraat 7 Stratenplan
2180 Antwerpen
Sinds 1 april 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 maart 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Narinx ,  Christiaan  Sinds 1 april 2017
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 juni 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 juni 2017
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  47.410  -  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 april 2008
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 april 2008
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 april 2008
BTW 2008  95.110  -  Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 1 april 2008
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug