shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0898.841.095
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 juni 2008
Begindatum:26 juni 2008
Naam:White Negro Agency
Naam in het Frans, sinds 26 juni 2008
Afkorting: WNA
Naam in het Frans, sinds 26 juni 2008
Adres van de zetel: Hansen-Soulielaan 118   bus A
1040 Etterbeek
Sinds 4 oktober 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 26 juni 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Bestuurder Lognard ,  Françoise  Sinds 10 oktober 2010
Bestuurder Lontie ,  Jean-Yves  Sinds 26 juni 2008
Bestuurder Lontie ,  Robert  Sinds 10 oktober 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2010
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 1 december 2010
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug