shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0998.441.586
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0730.791.169 afgesloten sinds 11/01/2022)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 december 1990
Begindatum:31 december 1990
Naam:BMW AG EG VERBINDUNGSBURO BRUSSEL
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 1 augustus 1992
Adres van de zetel: PETUELRING 130
80809 MUNCHEN
Duitsland (Bondsrep.)
Sinds 1 augustus 1992
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Buitenlandse entiteit met onroerend goed in België (met rechtspersoonlijkheid)
Sinds 1 augustus 1992
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2008
Onderworpen aan de belasting van niet-inwoner
Sinds 31 december 1990
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 1 april 2008
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0730.791.169 afgesloten sinds 11/01/2022
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0998.441.586 0730.791.169

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0998.441.586

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0998.441.586 0730.791.169

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug