shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0716.840.886
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0998.509.090 afgesloten sinds 03/07/2020)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 juni 2016
Begindatum:30 juni 2016
Naam:BREDIN PRAT
Naam in het Frans, sinds 31 december 2018
Adres van de zetel: Quai d'Orsay 53
75007 Paris
Frankrijk
Sinds 30 juni 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Buitenlandse entiteit
Sinds 30 juni 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vertegenwoordiger (bijkantoor) HONORE ,  PIERRE  Sinds 31 december 2018
 
 

Bijkantoor

Begindatum van het bijkantoor:31 december 2018
Status van het bijkantoor:Actief
Adres van het bijkantoor: de Meeûssquare   40
1000 Brussel
Sinds 31 december 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2019
Onderworpen aan de belasting van niet-inwoner
Sinds 30 december 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 januari 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.101  -  Activiteiten van advocaten
Sinds 31 december 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.101 -  Activiteiten van advocaten
Sinds 1 januari 2019
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal4.500 EUR
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0998.509.090 afgesloten sinds 03/07/2020
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0716.840.886 0998.509.090

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0716.840.886

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0716.840.886 0998.509.090

Werkgeversrepertorium
0716.840.886

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug