shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0536.852.834
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.221.494.493
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 juli 2013
Naam van de vestigingseenheid: Reno Werk
Naam in het Nederlands, sinds 9 september 2014
Adres van de vestigingseenheid:
Lange Leemstraat   312 Stratenplan
2018   Antwerpen
Sinds 1 juli 2013
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 1 juli 2013
Nevenactiviteit: 01.61004 - Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
Sinds 1 juli 2013
Nevenactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 1 juli 2013
Nevenactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 1 juli 2013
Nevenactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 1 juli 2013
Nevenactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 1 juli 2013
Nevenactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 1 juli 2013
Nevenactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 1 juli 2013
Nevenactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 1 juli 2013
Nevenactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 1 juli 2013
Nevenactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2013
Nevenactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 1 juli 2013
Nevenactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 1 juli 2013
Nevenactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 1 juli 2013
Nevenactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 1 juli 2013
Nevenactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 1 juli 2013
Nevenactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 1 juli 2013
Nevenactiviteit: 68.100 - Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 juli 2013
Nevenactiviteit: 71.11302 - Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
Sinds 1 juli 2013
Nevenactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 1 juli 2013
Nevenactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 1 juli 2013
Nevenactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 juli 2013
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.