shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0539.875.175
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.223.421.627
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 oktober 2013
Naam van de vestigingseenheid: GOEMINNE AANNEMINGEN
Naam in het Nederlands, sinds 1 oktober 2013
Adres van de vestigingseenheid:
Heuvelhoekstraat(Oes)   1
8720   Dentergem
Sinds 1 oktober 2013
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 01.500 - Gemengd bedrijf
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 01.610 - Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 01.61001 - Voorbereiden van landbouwvelden
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 01.61002 - Opzetten van een teelt
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 01.61006 - Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 01.61007 - Ongediertebestrijding (ook konijnen) m.b.t. de landbouw
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 01.61008 - Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 01.63001 - Voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten : wassen, afsnijden, sorteren, desinfecteren
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 32.990 - Overige industrie, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 38.213 - Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare afvalstoffen
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 38.219 - Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 39.000 - Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 42.130 - Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 42.13001 - Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 42.13002 - Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 42.21911 - Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 42.91102 - Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 42.919 - Waterbouw, m.u.v. baggerwerken
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 42.91902 - Aanleg van dammen en dijken
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.34202 - Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 43.99911 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 46.130 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 46.731 - Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 46.73101 - Groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enz.
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 46.73102 - Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 47.79302 - Kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal,
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 49.410 - Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 49.41001 - Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 1 oktober 2013
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 1 oktober 2013
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.