shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0543.365.888
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.225.476.938
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 januari 2014
Naam van de vestigingseenheid: B& PRECUB
Naam in het Frans, sinds 1 januari 2014
Adres van de vestigingseenheid:
Vanderkinderestraat   410 Stratenplan
1180   Ukkel
Sinds 22 november 2016
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
chirilaprecub@gmail.comSinds 22 november 2016 (1)
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 januari 2014
Hoofdactiviteit: 42.11003 - Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
Sinds 1 januari 2014
Hoofdactiviteit: 42.120 - Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
Sinds 1 januari 2014
Hoofdactiviteit: 42.12001 - Bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken
Sinds 1 januari 2014
Hoofdactiviteit: 42.130 - Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 1 januari 2014
Hoofdactiviteit: 42.211 - Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 1 januari 2014
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 1 januari 2014
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 1 januari 2014
Hoofdactiviteit: 42.21912 - Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
Sinds 1 januari 2014
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 1 januari 2014
Hoofdactiviteit: 42.919 - Waterbouw, m.u.v. baggerwerken
Sinds 1 januari 2014
Hoofdactiviteit: 42.91905 - Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
Sinds 1 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 1 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 1 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 1 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 1 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 1 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 1 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 1 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 1 januari 2014
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 1 januari 2014
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 1 januari 2014
 
 

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.