shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0634.654.073
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.244.079.261
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:5 augustus 2015
Naam van de vestigingseenheid: MT BOUW CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 5 augustus 2015
Adres van de vestigingseenheid:
Sinte Annalaan   114 Stratenplan
9300   Aalst
Sinds 5 augustus 2015
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 41.101 - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 41.102 - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 42.211 - Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 42.219 - Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 42.21912 - Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 42.220 - Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 42.990 - Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.211 - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.21101 - Installatie van elektrische bedrading en toebehoren
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.21103 - Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.212 - Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.221 - Loodgieterswerk
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.22101 - Install. in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssyst., waterleidingen, brandblusinstall., enz.
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.222 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.22201 - Install. in gebouwen e.a. bouww. van : verwa.syst. op elektric., gas of stookolieapp., verwa.sketels, app. en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.22202 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.22211 - Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.299 - Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.29902 - Installatie van lichtreclames en uithangborden
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.29911 - Installatie van liften en roltrappen
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.310 - Stukadoorswerk
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.320 - Schrijnwerk
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.331 - Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.332 - Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.341 - Schilderen van gebouwen
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.342 - Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 43.343 - Glaszetten
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.390 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.910 - Dakwerkzaamheden
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.991 - Waterdichtingswerken van muren
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.993 - Bouw van sierschouwen en open haarden
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.995 - Restaureren van bouwwerken
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.996 - Chapewerken
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 46.180 - Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 46.190 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 46.699 - Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 46.731 - Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 46.900 - Niet-gespecialiseerde groothandel
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 47.529 - Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 47.990 - Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 68.100 - Handel in eigen onroerend goed
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 81.290 - Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 1 mei 2019
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 5 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 96.099 - Overige persoonlijke diensten
Sinds 5 augustus 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 27 mei 2019
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.