shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0642.793.066
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.265.090.649
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:10 november 2015
Naam van de vestigingseenheid: WALL CONCEPT
Naam in het Frans, sinds 10 november 2015
Adres van de vestigingseenheid:
Rue du Noir Chien   6 Stratenplan
5640   Mettet
Sinds 10 november 2015
Doorgehaald adres sinds 13 januari 2020(1)
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)

Hoofdactiviteit: 41.10101 - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
Sinds 10 november 2015
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 10 november 2015
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 10 november 2015
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 10 november 2015
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 10 november 2015
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 10 november 2015
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 10 november 2015
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 10 november 2015
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 10 november 2015
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 10 november 2015
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 10 november 2015
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 10 november 2015
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 10 november 2015
 
 

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.