shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0662.441.902
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.256.072.124
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:9 september 2016
Naam van de vestigingseenheid: AB Aménagements
Naam in het Frans, sinds 9 september 2016
Adres van de vestigingseenheid:
Rue du Calvaire(LI)   11
5101   Namur
Sinds 9 september 2016
Telefoonnummer:
0473/97 67 89 Sinds 9 september 2016(1)
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
adrien_boseret7@hotmail.comSinds 9 september 2016(1)
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)

Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 9 september 2016
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 9 september 2016
Hoofdactiviteit: 43.331 - Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 9 september 2016
Hoofdactiviteit: 43.33201 - Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking, wandbekleding van hout
Sinds 9 september 2016
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 9 september 2016
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 9 september 2016
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 9 september 2016
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 9 september 2016
 
 

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.