shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0713.924.849
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.281.976.171
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 oktober 2018
Naam van de vestigingseenheid: PM Klusjes
Naam in het Nederlands, sinds 1 oktober 2018
Adres van de vestigingseenheid:
Legeweg   54 Stratenplan
8650   Houthulst
Sinds 1 oktober 2018
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.34202 - Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 46.15005 - Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 46.190 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 47.990 - Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 61.200 - Draadloze telecommunicatie
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 64.20011 - Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 70.210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 70.21001 - Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 73.11001 - Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 73.11003 - Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 73.11004 - Ontwerpen van publicitaire films
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 73.11005 - Ontwerpen van publicitaire artikelen
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 73.11006 - Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 73.200 - Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 73.20001 - Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 73.20002 - Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 73.20011 - Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 82.110 - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 oktober 2018
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2018
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.