shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.847.571
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.286.176.766
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:11 maart 2019
Naam van de vestigingseenheid: SENEN SPRL
Naam in het Frans, sinds 11 maart 2019
Adres van de vestigingseenheid:
Avenue du Chaineux   62 Stratenplan
4802   Verviers
Sinds 11 maart 2019
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 27.110 - Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 27.120 - Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 27.402 - Vervaardiging van verlichtingsapparaten
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 33.140 - Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 33.200 - Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 42.220 - Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.211 - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.212 - Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.22211 - Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.29902 - Installatie van lichtreclames en uithangborden
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.29911 - Installatie van liften en roltrappen
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 46.130 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 46.160 - Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 46.190 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 47.420 - Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 47.59902 - Gespecialiseerde detailhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 47.59903 - Kleinhandel in huishoudelijke artikelen, n.e.g.
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 47.78902 - Kleinhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen, n.e.g. de kleinhandel in artikelen, andere dan voedingswaren, n.e.g meer bepaald : telefoonkaarten
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 62.090 - Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 63.110 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 63.120 - Webportalen
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 63.990 - Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 70.210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 71.12101 - Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 73.11002 - Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 82.110 - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 82.190 - Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 85.510 - Sport- en recreatieonderwijs
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 90.031 - Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 90.032 - Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 93.110 - Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 93.11021 - Organisatie en uitvoering van sportevenementen : voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf, boksen, worstelen, en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, enz.
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 93.19901 - Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 93.299 - Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 95.110 - Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 95.120 - Reparatie van communicatieapparatuur
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 95.21001 - Reparatie van audio- en videoapparatuur
Sinds 11 maart 2019
Hoofdactiviteit: 95.22001 - Reparatie van elektrische huishoudapparaten
Sinds 11 maart 2019
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.