shadow

Opgelet ! Deze vestigingseenheid werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de vestigingseenheid.

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0738.481.685
Status van de entiteit:Stopgezet
Nummer van de vestigingseenheid:2.296.789.457
Status van de vestigingseenheid:Stopgezet
Sinds 5 november 2021
Begindatum:27 november 2019
Naam van de vestigingseenheid: GKP
Naam in het Nederlands, sinds 27 november 2019
Adres van de vestigingseenheid:
Noordlaan (DEN)   16 Stratenplan
9200   Dendermonde
Sinds 1 februari 2021
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 41.20102 - Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 41.20112 - Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 41.202 - Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 42.11002 - Bouw van start- en landingsbanen
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 42.11003 - Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 42.120 - Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 42.12001 - Bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 42.130 - Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 42.13001 - Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 42.13002 - Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 42.911 - Baggerwerken
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 42.91101 - Uitvoeren van baggerwerken
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 42.91102 - Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 43.910 - Dakwerkzaamheden
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 43.91001 - Bouw van daken
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 43.91002 - Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 43.91003 - Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 43.995 - Restaureren van bouwwerken
Sinds 27 november 2019
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 27 november 2019
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.